SZAKOSZTÁLYOK

Míg a szakkollégiumok többsége viszonylag homogén egységet alkot, a GSZK – szinte egyedülálló módon – szakosztályok összefogásaként jött létre. Miért jók a szakosztályok, és miért érdemes hozzájuk csatlakozni?

MIÉRT JÓK A SZAKOSZTÁLYOK?

Z

Sokszínűség

A különböző szakosztályok mind más-más témákkal foglalkoznak az áramlástantól kezdve a formatervezésen át a mechatronikáig. Eltérő színű és formájú építőkockákként hozzák létre a szakkollégium egészét, amelyben így szinte az összes gépészeti szakterület képviselteti magát.

Z
Családias légkör

A szakosztályok létszáma jellemzően néhány tíz fő, ami lehetőséget ad arra, hogy kisebb, összetartó csoportok jöjjenek létre a háromszáz fős szakkollégiumon belül. A nagy szakkolis rendezvények mellett belső, szakosztályos programokat szerveznek, ezzel segítve a kis közösségek kialakulását.

A szakosztályos felbontásnak köszönhetően megtalálhatod a hozzád legközelebb álló szakterületet, ugyanakkor részese lehetsz egy hatalmas közösségnek, ami összefogja a különböző érdeklődésű hallgatókat egy baráti társaságba.

Balogh Petra – szakosztályelnök (DSZ)

Z

Hasonló érdeklődés

A szakosztályokon belül könnyebben elérik egymást az adott szakterületek iránt érdeklődő tagok, így mindenki egyszerűen találhat magának megfelelő elfoglaltságot. A polihisztorok pedig egyszerre több szakosztályba is beléphetnek, és így többféle témával is foglalkozhatnak. 

Z

Átlátható projektek

Viszonylag kis létszámú csoportokon belül egyszerűbb megszervezni bármilyen projektet vagy rendezvényt. Ami a szakkollégium szintjén elveszne a többi feladat között, az a szakosztályokban sokkal nagyobb figyelmet kap, és ezáltal jóval nagyobb sikert is érhető el.

Számomra a szakosztály jelentette azt a támogató, baráti közösséget, amelyben szakmai érdeklődési területeimet tudtam kiszélesíteni és elmélyíteni egyaránt. Emellett felkeltette az érdeklődésemet a csoportdinamika terén, a szakkollégiumi közeg pedig kommunikációs és emberi problémamegoldó képességem tekintetében segített kibontakozni.

Zsiros Ádám – volt szakosztályelnök (MSZO)

Szakosztályok

Áramlástan Szakosztály

Az Áramlástan Szakosztály lehetőséget biztosít a tanórákon megszerzett áramlástan tudásotok elmélyítésére és gyakorlati hasznosítására. A csapatunk tagjaként részt vehettek a projektjeinkben, új ismereteket szerezhettek a kurzusainkon és érdekes előadásokat is megtekinthettek.

Design Szakosztály

A Design Szakosztályt főként a termék- és formatervezés, valamint a géptervezés iránt érdeklődő hallgatók alkotják. Szakosztályunk célja, hogy tagjaink számára az egyetemi kereteken felül további szakmai fejlődési lehetőséget biztosítsunk és a tagságon belül egy összetartó közösséget építsünk. Ezen kívül a többi hallgató számára is nyílt szakmai előadásokat, konzultációkat, gyárlátogatásokat és kisebb-nagyobb volumenű workshopokat is szervezünk.

Épületgépész Szakosztály

-Az Épületgépész Szakosztály, rövidítése az ESZO 2010-ben alakult hallgatói kezde-ményezés eredményeképpen. Szakosz-tályunk célul tűzte ki, hogy az épületgépész, épületenergetikus és bármilyen más, érdek-lődő hallgatók a tantervi és órarendi kereteken belül megszerezhető tudáson felül olyan plusz ismereteket sajátítsanak el, amit az egyetemi képzés után az iparban is hasznosítani tudnak. Ennek megfelelően előadások, üzemlátogatások, illetve okta-tások szerepelnek a Szakosztály reper-toárjában.

Gépészeti Eljárástechnika Szakosztály

A Gépészeti Eljárástechnika Szakosztály a vegyipar – azaz például a gyógyszeripar vagy az olajipar –, az élelmiszeripar, valamint a folyamattechnika és az energetika legjavát vegyíti magában. Szakosztályunk ezáltal az említett iparágak megannyi berendezése, azok funkcionalitása és műszerezése, valamint az azokból alkotott összetett technológiák jó ismerője.

Gyártás Szakosztály

A Gyártás Szakosztály 2009-ben alakult azzal a céllal, hogy lehetőséget biztosítson a forgá-csolási eljárások iránt érdeklődő hallgatók-nak gyakorlati tudásuk kibővítésére. A foglalkozásokon, projekteken, kurzusokon és gyárlátogatásokon történő részvételen túl tapasztalatot szerezhettek megrendelések és más szakmai szervezési feladatok teljesítésében.

Kalorikus Gépek Szakosztály

A Kalorikus Gépek Szakosztály (KGSZ) nevéhez híven a hőerőgépek családjával foglalkozik, célunk a belsőégésű motorokról, gázturbinákról megszerzett elméleti tudás gyakorlatba való átültetése. Foglalkozásaink során különböző típusú motorok és gázturbinák tanulmányozása révén a hallgatók közelebb kerülhetnek a hőerőgépek lélektanához, megismerhetnek számos konstrukciós kialakítást.

Mechatronika Szakosztály

A Mechatronika Szakosztályban a különböző projektek, előadások és kurzusok révén megismerkedhetsz napjaink mechatronikai megoldásaival és a prototípusgyártás rejtelmeivel. A legkorszerűbb tudás meg-szerzése mellett a konzultációk tartásával előadói készségeinket is fejlesztjük.

Polimertechnika Szakosztály

Szakosztályunk célja, hogy minél mélyebb és szerteágazóbb betekintést nyújtson az érdeklődőknek a polimerek világába. Számos előadás mellett a gyakorlatban is megismerkedünk az anyagokkal, gyártás-technológiákkal workshopok, projektek, vala-mint gyárlátogatások keretein belül.